ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לבעית המזון בצה"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים