ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים