ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה משותפת בראשות ישראל גורי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים