ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק המועצה לייצור ירקות ושיווקם

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים