ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק ההגבלים העסקיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים