ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לענין חנוני המכלת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים