ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לבירור ענינים מיוחדים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים