ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק הניקוז וההגנה בפני שטפונות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים