ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לנוסח חדש

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים