ועדה של הכנסת ה-1

ועדת הכלכלה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים