כל ישיבות הועדה

 • 03/07/1951

  אין פרוטוקול

 • 26/06/1951

  אין פרוטוקול

 • 25/06/1951

  אין פרוטוקול

 • 20/06/1951

  אין פרוטוקול

 • 18/06/1951

  אין פרוטוקול

 • 07/06/1951

  אין פרוטוקול

 • 05/06/1951

  אין פרוטוקול

 • 04/06/1951

  אין פרוטוקול

 • 29/05/1951

  אין פרוטוקול

 • 28/05/1951

  אין פרוטוקול

 • 23/05/1951

  אין פרוטוקול

 • 22/05/1951

  אין פרוטוקול

 • 18/04/1951

  אין פרוטוקול

 • 10/04/1951

  אין פרוטוקול

 • 03/04/1951

  אין פרוטוקול

 • 02/04/1951

  אין פרוטוקול

 • 27/03/1951

  אין פרוטוקול

 • 26/03/1951

  אין פרוטוקול

 • 20/03/1951

  אין פרוטוקול

 • 19/03/1951

  אין פרוטוקול

 • 13/03/1951

  אין פרוטוקול

 • 12/03/1951

  אין פרוטוקול

 • 07/03/1951

  אין פרוטוקול

 • 06/03/1951

  אין פרוטוקול

 • 05/03/1951

  אין פרוטוקול

 • 27/02/1951

  אין פרוטוקול

 • 26/02/1951

  אין פרוטוקול

 • 20/02/1951

  אין פרוטוקול

 • 19/02/1951

  אין פרוטוקול

 • 13/02/1951

  אין פרוטוקול

 • 12/02/1951

  אין פרוטוקול

 • 06/02/1951

  אין פרוטוקול

 • 05/02/1951

  אין פרוטוקול

 • 30/01/1951

  אין פרוטוקול

 • 29/01/1951

  אין פרוטוקול

 • 24/01/1951

  אין פרוטוקול

 • 23/01/1951

  אין פרוטוקול

 • 22/01/1951

  אין פרוטוקול

 • 17/01/1951

  אין פרוטוקול

 • 16/01/1951

  אין פרוטוקול

 • 15/01/1951

  אין פרוטוקול

 • 10/01/1951

  אין פרוטוקול

 • 09/01/1951

  אין פרוטוקול

 • 08/01/1951

  אין פרוטוקול

 • 07/01/1951

  אין פרוטוקול

 • 03/01/1951

  אין פרוטוקול

 • 02/01/1951

  אין פרוטוקול

 • 01/01/1951

  אין פרוטוקול

 • 27/12/1950

  אין פרוטוקול

 • 26/12/1950

  אין פרוטוקול

 • 25/12/1950

  אין פרוטוקול

 • 19/12/1950

  אין פרוטוקול

 • 18/12/1950

  אין פרוטוקול

 • 12/12/1950

  אין פרוטוקול

 • 11/12/1950

  אין פרוטוקול

 • 04/12/1950

  אין פרוטוקול

 • 29/11/1950

  אין פרוטוקול

 • 28/11/1950

  אין פרוטוקול

 • 27/11/1950

  אין פרוטוקול

 • 22/11/1950

  אין פרוטוקול

 • 21/11/1950

  אין פרוטוקול

 • 20/11/1950

  אין פרוטוקול

 • 07/11/1950

  אין פרוטוקול

 • 06/11/1950

  אין פרוטוקול

 • 31/10/1950

  אין פרוטוקול

 • 24/10/1950

  אין פרוטוקול

 • 23/10/1950

  אין פרוטוקול

 • 08/08/1950

  אין פרוטוקול

 • 07/08/1950

  אין פרוטוקול

 • 01/08/1950

  אין פרוטוקול

 • 31/07/1950

  אין פרוטוקול

 • 27/07/1950

  אין פרוטוקול

 • 25/07/1950

  אין פרוטוקול

 • 19/07/1950

  אין פרוטוקול

 • 17/07/1950

  אין פרוטוקול

 • 11/07/1950

  אין פרוטוקול

 • 10/07/1950

  אין פרוטוקול

 • 04/07/1950

  אין פרוטוקול

 • 26/06/1950

  אין פרוטוקול

 • 20/06/1950

  אין פרוטוקול

 • 19/06/1950

  אין פרוטוקול

 • 13/06/1950

  אין פרוטוקול

 • 12/06/1950

  אין פרוטוקול

 • 06/06/1950

  אין פרוטוקול

 • 05/06/1950

  אין פרוטוקול

 • 31/05/1950

  אין פרוטוקול

 • 30/05/1950

  אין פרוטוקול

 • 29/05/1950

  אין פרוטוקול

 • 24/05/1950

  אין פרוטוקול

 • 23/05/1950

  אין פרוטוקול

 • 08/05/1950

  אין פרוטוקול

 • 28/03/1950

  אין פרוטוקול

 • 27/03/1950

  אין פרוטוקול

 • 21/03/1950

  אין פרוטוקול

 • 20/03/1950

  אין פרוטוקול

 • 07/03/1950

  אין פרוטוקול

 • 27/02/1950

  אין פרוטוקול

 • 21/02/1950

  אין פרוטוקול

 • 14/02/1950

  אין פרוטוקול

 • 01/02/1950

  אין פרוטוקול

 • 31/01/1950

  אין פרוטוקול

 • 30/01/1950

  אין פרוטוקול

 • 24/01/1950

  אין פרוטוקול

 • 17/01/1950

  אין פרוטוקול

 • 10/01/1950

  אין פרוטוקול

 • 04/01/1950

  אין פרוטוקול

 • 14/12/1949

  אין פרוטוקול

 • 07/12/1949

  אין פרוטוקול

 • 30/11/1949

  אין פרוטוקול

 • 23/11/1949

  אין פרוטוקול

 • 16/11/1949

  אין פרוטוקול

 • 23/08/1949

  אין פרוטוקול

 • 15/08/1949

  אין פרוטוקול

 • 10/08/1949

  אין פרוטוקול

 • 03/08/1949

  אין פרוטוקול

 • 02/08/1949

  אין פרוטוקול

 • 27/07/1949

  אין פרוטוקול

 • 20/07/1949

  אין פרוטוקול

 • 19/07/1949

  אין פרוטוקול

 • 13/07/1949

  אין פרוטוקול

 • 12/07/1949

  אין פרוטוקול

 • 06/07/1949

  אין פרוטוקול

 • 21/06/1949

  אין פרוטוקול

 • 15/06/1949

  אין פרוטוקול

 • 08/06/1949

  אין פרוטוקול

 • 07/06/1949

  אין פרוטוקול

 • 01/06/1949

  אין פרוטוקול

 • 31/05/1949

  אין פרוטוקול

 • 18/05/1949

  אין פרוטוקול

 • 16/05/1949

  אין פרוטוקול

 • 25/04/1949

  אין פרוטוקול

קוד המקור של הנתונים