ועדה של הכנסת ה-3

ועדת המשנה לבירור בעיות הנובעות מחוק האנטומיה והפטלוגיה

קוד המקור של הנתונים