ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק פסקי דין (הוצאה לפועל)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים