ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לענין טכסים לאומיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים