ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה למקום חניה למכוניות של חברי הכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים