ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה משותפת שירותים ציבוריים-חינוך ותרבות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים