ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לענין מגדל אשקלון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים