ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לענין דו"ח מבקר המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים