ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לבירור בעיית אומדן ההכנסה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים