ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לעניני הגבלות בתחבורה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים