ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת סמכויות בעניני יבוא, יצוא, מכס (הגנה)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים