ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה ליבוא וקיצוב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים