ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לבעיות היצור החקלאי והתעשיתי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים