ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק לקיום תקפן של תקנות ההגנה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים