ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחינוך עורים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים