ועדה של הכנסת ה-14

הוועדה המיוחדת להתמודדות עם סמים ואלכוהול

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים