ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה משותפת לענין מיזוג הגלויות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים