ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה משותפת לבירור המצב בחקלאות, בעית השיווק ותכנון ההתישבות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים