ועדה של הכנסת ה-2

ועדה משותפת בענין הטכניון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים