ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה משותפת לחוק לעידוד הסרט הישראלי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים