ועדה של הכנסת ה-2

ועדה משותפת לענין מצב העולים בפרדס חנה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים