ועדה של הכנסת ה-2

ועדה משותפת לעניני הדלק

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים