ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה משותפת לבירור היחסים בין הממשלה והרשויות המקומיות (תוספת מס הכנסה)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים