ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה משותפת לענין השלטון המקומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים