ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה משותפת לבירור היחסים הכספיים בין הממשלה לרשויות המקומיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים