ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה משותפת בענין תקציב משרד הסעד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים