ועדה של הכנסת ה-2

ועדה משותפת בעניין המעברות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים