ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לענין השירות הרפואי בכפר ובספר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים