ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לעניני הדרכת עולים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים