ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לעניני משרד הסעד

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים