ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לעניני הכנת חוק למוסדות ציבוריים (של ו. השירותים הציבוריים)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים