ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה לענין כפר אריה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים