ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לסיכום ענין משמר הירדן

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים