ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לשמיעת אינפורמציה בדבר השימוש בכספי הענקה האמריקאית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים