ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה להצעת חוק כלי היריה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים