ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה לבירור בעיית עזיבת הארץ לצמיתות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים