ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה לחוק חומרי נפץ

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים