ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה לענין הסיור בנגב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים