ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה לענין הבדואים בנגב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים