ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה בענין הועדה המוסלמית המייעצת בחיפה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים