ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לפעולות המיסיון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים